Weka ahadi

Jiunge na kampeni ya kimataifa ya kukomesha ubakaji kwenya mgogoro Ninaahidi kuhimiza uongozi wa haraka wa kisiasa na hatua za pamoja za kimataifa ili kuzuia, kulinda na kushtaki kuzuia ubakaji kwenye mgogoro.

Bonyeza hapa upate motisha kutoka kwa wengine ambao wameahidi kuchukua hatua.

Kampeni ya kimataifa ya kukomesha ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia kwenye mgogoro, inaunganisha mashirika na watu binafsi, katika juhudi ya ha hali ya juu na utaratibu wa kuleteleza mabadiliko. Pamoja tutadai uongozi wa kisiasa wenye ujasiri, kuzuia ubakaji kwenye mgogoro, kulinda raia na manusura wa ubakaji, na kuhimiza haki kwa wote - pamoja na mashtaka fanifu kwa wale waliohusika. Chukua ahadi hii leo.

Take the pledge today.
Learn
Read about gender violence in conflicts around the world and the Campaign's pillars: prevent, protect, prosecute.
Act
Take action at the local, country, or international level to stop rape! And don't forget to be an active voice online.

KAMPENI YA KIMATAIFA YA KUKOMESHA UBAKAJI NA JINSIAGAHASIA MIGOGORO

Idadi   ya wanawake wanaojereuliwa  ama kubakwa  unaogezeka  ulimwenguni pote. Katibu mukurugezi wa umoja wa mataifa  alihakikisha ya kuwa  ni mwanamke moja  juu ya tatu anayebakwa . Ni hesabu  millioni ya wa wanawake wanaohatarishwa .Fikiri wanawake  milioni moja   wakisimama kwa kupiganisha ubakaji  na ujeru wakishindikizwa na  wanaume milioni  moja.

1.Vikundi na watu  mbalimbali ulimwenguni  wanapiganisha  ubakaji tangu miaka mengi  kwa juhudi na uhodari.

2. Kwa kuweka nanga ama kumaliza ubakaji  wakati wa vita . Kampeni  ya ulimwegu ya kimataifa ya kukomesha ubakaji  na  Jinsia gahasia migogoro, kampeni inayoendeshwa na waliopewa tuza la Nobel kampeni hii inaunganisha  vikundi zile kwa kuunganisha ,kutayarisha mstasari (plan)  na kutayarisha namna bora ya kujiunga pamoja kwa kufikia  ukomo wa kuweka nanga  kwa ujeuri  huu.( fleau)

Kampeni  itaweka mukazo kwa  kuepusha ubakaji ama ujeuri ,ukingo, na kufungwa kwa namna ya upekee  kwa wale watenda ubakaji  na utafuti wakushangaza  pesa kwa kusaidia waliobakwa   na kuwashindikiza  ili  wapewe haki yao.

Pamoja  tunaunda  kundi kubwa kutoka chini kupanda juu. Tunapo jiunga wengi  kwa kutumika pamoja ,kwa kuleta mabadiliko ,mabadiliko yatatokea haraka . Kwa mwezi  wa 9 mwaka 2011 ,komiti ya ushauri wa kampeni ,tulianza kufikiri namna gani tutaendelesha. Yakufuata ni neno muhimu ya kampeni  na tunawaalika kujiunga nasi.( noms des membres du comité consultatif)

Wanamemba  wa Komiti ya ushauri  ni :
Korto Williams/ActionAid International,
Stephen Lewis & Paula Donovan/AIDS Free World,
Widney Brown/Amnesty International,
Lydia Alpizar/Association pour les droits de la femme et le développement (AWID),
Radhika Balakrishnan/Center for Women’s Global Leadership,
Rada Boric/Centre pour les femmes victimes de la guerre,
Bineta Diop/Femmes Africa Solidarité,
Shalini Nataraj/Global Fund for Women,
Francesca de Gasparis/Green Belt Movement,
Liesl Gerntholtz/Human Rights Watch,
Marusia Lopez Cruz/JASS Mesoamerica,
Patricia Guerrero/Displaced Women’s League & Observatory Gender Democracy and Human Rights,
Jody Williams, Shirin Ebadi, Mairead Maguire, Leymah Gbowee/Nobel Women's Initiative,
Pat Mitchell/Paley Center for Media,
Dr Denis Mukwege/Clinique Panzi,
Ann Patterson/Peace People,
Susannah Sirkin/Médecins pour les droits de l'homme,
Fahima Hashim/Salmmah Women’s Resource Centre & SuWEP,
Julienne Lusenge/Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral (SOFEPADI) et Fonds pour les femmes congolaises,
Dean Peacock/Sonke Gender Justice Network,
Lynne Twist/Soul of Money Institute,
Eve Ensler/V-Day,
Maha Abu-Dayyeh/Women’s Centre for Legal Aid and Counseling,
Naw Htoo Paw/Women’s League of Burma,
Lauren Wolfe/Women’s Media Center’s Women Under Siege Project,
Jensine Larsen/WorldPulse.

Tunaalika  vikundi na watu wenyi kuhudumia wabakwa, kujiunga na kampeni  ya kusimamisha ubakaji unayolignanishwa na kinakike ama kinaume  haraka kwa kupiganisha  na kusimaishsa ubakaji wakati wa vita.


NENO MUHIMU LA KAMPENI

KAMPENI KWA AJILI YA KUWEKA NANGA KWA UBAKAJI INAYOLINGANISHWA  NA KINAKIKE AMA UNUME WAKATI WA VITA.

-KWA kuwatunafikiri ulimwenguni pasipo vita ,pasipo ubakaji na ujeuri wowote  unaolignanisha na  kinakike ama unaume  wakati wa  pahali wanawake na wanaume  wanaishi usawasawa

-Kwa kuwa ubakaji na ujeuri unaolinganisha na unakike na unaume,yanakuwa namna ya namna ya kutenda maovu  wakati wa vita  kwa kiburi ama wakati wa ukosefu wa  amani

-Kwa kuwa miaka zilizopita ,hesabu kubwa ya wanawake na mara ingine wanaume na vijana  pia,wanateshwa ,wanajereuliwa  na vidonda vya  mwili   kufuatana  na ubakaji ama ujeuri unaolinganishwa na  hali ya unakike ama unaume  wakati wa vita na wakati wowote wa ukosefu wa amani ,na pia wanateswa na haya  na ubaguzi  inayofunga wabakwa kutokujifungua  ama kutokueleza  waliyotendewa.

-Kwa kuwa  watenda maovu yale hawaazibiwe na uksefu wakuhazibiwa umeshimikwa

-Kwa kuwa  maagano za inchi za bara za ulimwengu kwa kumaliza ubakaji na ujeuri  unayolinganishwa na kinakike ama kinaume  wakati wa vita  ama wakati wowote wa ukosefu wa amani ,kwa kweli haziambatane na  mara zingine na maovu waliyotenda  ama haitumiwe  kwa kuhukumu  watenda ubakaji na ujeuri  yale.

-Kwa kuwa wanawake  na wasichana ,na hata wanaume na vijana ulimwenguni wanaomba uhaki na wanaitajia  haki.

Tumeomba:

*Uongozi (leadership) wa nguvu na haraka kwa  gazi zote : vijijini,inchini,barani na ulimwenguni kwa kipiganisha na kukataza ubakaji na ujeuri      unalinganisha na hali ya kinakike ama unaume  wakati wa vita ama wakati wowote wa ukosefu wa amani.

*Uongozaji  wa  kuonekana  kwa kuepusha na ukingo na uponyaji wa kiakili, kimwili ya wabakwa na jamaa  zao na jamala zote, na pia  nguvu zote za ziwekwe  pamoja kwa  kukomesha  ubaguzi  ama masengeyo   yenye kufuatana na  wabakwa    

*Uhaki kwa wabakwa ,kufungwa  kwa watenda  ubakaji na ujeuri inchin,barani na ulimwenguni; na kupewa (reparation) kwa wabakwa  na  wale waliojereuliwa.

Do you like this page?
Sign in with Facebook, Twitter or email.
The International Campaign to Stop Rape & Gender Violence in Conflict
1 Nicholas Street, Suite 430, Ottawa, ON K1N 7B7 Canada    Phone: +1.613.569.8400    Fax: +1.613.691.1419

Created with NationBuilder